Betingelser

Læs vores betingelser omhyggeligt.

Ved at bruge vores service, Cv-maker.dk (i det følgende benævnt "tjenesten"), accepterer du automatisk nedenstående punkter.

Artikel 1: Brug af vores service

1.1. Du kan bruge vores premiumtjeneste til at oprette, redigere og downloade dit CV og personlige breve. Du er ansvarlig for brugen af de forskellige værktøjer og funktioner, der tilbydes af vores service.

1.2. Når du har oprettet dit første CV, genereres en konto automatisk til dig. Loginoplysningerne sendes til den e-mail-adresse, du indtastede. Du kan derefter logge ind med disse oplysninger og bruge alle de forskellige funktioner, der tilbydes af vores platform.

1.3. CV, personlige breve og andre oplysninger gemmes på din konto. Du kan til enhver tid anmode om disse oplysninger ved at logge ind på din konto.

1.4. Du skal altid beskytte adgangen til din konto med en gyldig e-mail-adresse og adgangskode. Især skal du altid holde dit kodeord strengt fortroligt. Cv-maker.dk mener, at alle aktive valg, der er foretaget fra din konto, efter at du er logget ind med din nuværende e-mail-adresse og adgangskode, foretages i aftale med dig. Du er personlig ansvarlig for disse aktive valg, medmindre du udtrykkeligt har sagt, at andre end dig har adgang til dine loginoplysninger.

Artikel 2: Brugsregler

2.1. Kontoen er personlig og kan kun bruges af dens legitime ejer til den specificerede e-mail-adresse, der bruges under registreringen, og som den specifikke konto er knyttet til. Det er strengt forbudt at dele deres kontooplysninger med tredjepart under nogen omstændigheder.

2.2. Det er forbudt at bruge tjenesten til forskellige typer handlinger, der krænker nationale eller internationale love og regler. Dette inkluderer også lagring eller formidling af information gennem tjenesten, der kan klassificeres som skadelig, ærekrænkende eller racistisk i sin form. Det er strengt forbudt at sende spam eller lignende. ¬

2.3. Hvis Cv-maker.dk opdager disse typer aktiviteter eller modtager en tredjeparts klage over, at din konto overtræder nogle af ovenstående regler og forskrifter, forbeholder vi os retten til straks at lukke kontoen eller helt blokere adgangen til tjenesten uden at tilbagebetale udestående midler.

2.4. Hvis der efter Cv-maker.dk's mening er forskellige typer uregelmæssigheder, skader eller anden fare for vores platform, netværk og tredjepart og / eller internettjenesten, især gennem afsendelse af spam, lækage af personlige data eller aktiviteter, der kan tilskrives vira, Trojanere og lignende software forbeholder vi os ret til at tage alle nødvendige handlinger, som vi med rimelighed anser for nødvendige for at forhindre os og vores partnere i at skade disse aktiviteter.

2.5. Cv-maker.dk forbeholder sig altid den eksklusive ret til at underrette en bruger til et juridisk organ i tilfælde af mistanke om forbrydelse. Desuden forbeholder Cv-maker.dk sig retten til at videregive dit navn, adresse, IP-adresse eller anden form for information til en bestemt tredjepart, der har underrettet din konto og hævder, at du krænker deres rettigheder eller deres generelle vilkår og betingelser, forudsat at klagerne kan være betragtes som rimelig.

2.6 Cv-maker.dk kan ikke holdes ansvarlig for skader, som du har været påført mod tredjepart. Disse regler beskytter Cv-maker.dk mod alle tredjepartskrav i forbindelse med eventuelle skader.

Artikel 3: Vedligeholdelse og tilgængelighed

3.1. Cv-maker.dk gør alt for at gøre tjenesten tilgængelig hele tiden, men kan aldrig helt garantere 100% tilgængelighed.

3.2. Cv-maker.dk vedligeholder aktivt sin platform, hvor vedligeholdelse kan udføres når som helst og uden at underrette sine medlemmer, hvilket igen kan føre til begrænset tilgængelighed.

3.3. Cv-maker.dk kan ændre adgangen til tjenesten når som helst. Feedback værdsættes, men i sidste ende afhænger disse beslutninger helt af Cv-maker.dk.

Artikel 4: Intellektuel ejendomsret

4. 1. Tjenesten, hjemmesiderne, den ledsagende software samt al information, billeder på websitet (er) og skabelondesign for både CV og omslag er således Cv-maker.dks intellektuelle ejendom. Disse må aldrig kopieres eller distribueres på nogen måde uden udtrykkelig tilladelse fra Cv-maker.dk undtagen i tilfælde, hvor dette er tilladt i henhold til loven.

4.2. Designet af det endelige dokument, som kan downloades via tjenesten, er i henhold til det foregående afsnit om intellektuel ejendomsret, der ejes fuldt ud af Cv-maker.dk. Det er udtrykkeligt forbudt at bruge designet på anden måde end i kombination med de skabeloner og dokumenter, der leveres af vores platform. Disse rettigheder fortsætter, selv efter at du har opsagt din aftale med os, herunder de dertil knyttede vilkår og betingelser.

4.3. Oplysninger, som du har offentliggjort eller gemt via Cv-maker.dk, såsom teksten på dit CV eller dit pasfoto, er og forbliver din ejendom. Cv-maker.dk har en begrænset ret til at bruge denne type information til den bestemte service, vi leverer.

4.4. Du kan tilbagekalde denne brugerrettighed ved at slette relevante oplysninger og / eller opsige aftalen med os.

4.5. Hvis du sender oplysninger til Cv-maker.dk, såsom feedback på en fejl eller forslag til forbedring, giver du dig straks en ubegrænset ret til at bruge denne type information til Cv-maker.dk. Dette gælder ikke for de oplysninger, du udtrykkeligt markerer som fortrolige. Cv-maker.dk er aldrig forpligtet til at opkræve et gebyr, hvis Cv-maker.dk implementerer den givne feedback eller forslaget til dens tjeneste.

4.6. Cv-maker.dk vil ikke dele nogen af dine private data, som du gemmer og eller distribuerer via vores platform, medmindre dette specifikt anses for nødvendigt for, at en kan levere en acceptabel service, og hvis Cv-maker.dk bliver forpligtet til at gøre det i kraft af en lovbestemmelse eller retsafgørelse. I dette tilfælde vil Cv-maker.dk bestræbe sig på at begrænse detaljerne i dataene, i det omfang de er inden for deres magt.

4.7. I din abonnementsperiode har du ret til at bruge tjenesten og de forskellige dokumenter, der leveres ved hjælp af tjenesten, såsom et CV eller et personligt brev. Efter annullering af dit abonnement har du ikke længere ret til at bruge vores skabeloner i form af personlige breve og / eller CV'er. Disse dokumenter må kun bruges i samråd med Cv-maker.dk.

Artikel 5: Serviceafgift

5.1. Der opkræves et gebyr for brugen af vores service. Det faktiske omkostningsbeløb er angivet på hjemmesiden. De nævnte omkostninger skal betales på forhånd for at kunne bruge platformen fuldt ud.

5.2 For at bruge Cv-maker.dk skal du have premium-medlemskab. Kunden debiteres månedligt for sit abonnement. Det første månedlige gebyr opkræves efter 7 dage fra den første betaling, hvis du stadig har et premiummedlemskab. Efter den første fornyelse opkræves gebyret månedligt. Abonnement kan annulleres straks og når som helst.

5.3. Cv-maker.dk har til enhver tid ret til at ændre de forskellige omkostninger ved sin tjeneste, der er beskrevet i artikel 5, stk. 1. Cv-maker.dk vil informere dig, hvis en sådan ændring finder sted en (1) måned inden dens nuværende ændring. Hvis du ikke accepterer den nye ændring, har du ret til at annullere din aftale, indtil de nye omkostninger træder i kraft.

5.4. Da du øjeblikkelig har adgang til tjenesten, på din udtrykkelige anmodning, er det ikke muligt at trække en betaling tilbage eller påberope fjernsalgsloven.

Artikel 6: Betalingsbetingelser

6.1. Den første betaling kan foretages enten med kreditkort eller PayPal i henhold til betalingsinstruktionerne på hjemmesiden. Hvis kontrakten fornyes, debiteres omkostningerne fra det kreditkort eller PayPal-konto, der blev brugt til den første betaling. Betalingskontoen kan altid fornyes eller slettes ved at logge ind og indstille medlemskabet til inaktivt. Brugere, der er aktiveret via PayPal, kan også annullere medlemskab via deres PayPal-konsol.

6.2. I tilfælde af forsinkede og udestående betalinger, hvor vi ikke har debiteret dig det beløb, vi er aftalt, sender Cv-maker.dk en betalingspåmindelse med en betalingsperiode på 14 dage. Hvis du ikke overholder din betalingsforpligtelse efter denne påmindelse, har Cv-maker.dk ret til at opkræve andre påmindelsesomkostninger og begrænse brugen af tjenesterne ved for eksempel at begrænse adgangen til Cv-maker.dk.

6.3. Hvis Cv-maker.dk undlader at inddrive det forfaldne beløb og / eller hvis du ikke foretager din betaling til tiden, vil du helt sikkert blive holdt ansvarlig for fuld erstatning af eventuelle og ekstra domstolsomkostninger (opkrævning) ud over det beløb og renter, du gjorde dig skyldig i.

Artikel 7: Ansvar

7.1. Medmindre lovbestemmelser ikke udelukker dette, gælder følgende ansvarsbestemmelser for brugen af vores service.

7.2. Ud over individuelle tilfælde af specifik forsætlig eller grov uagtsomhed er Cv-maker.dk ansvarlig for at begrænse tilbagebetalingsforpligtelsen til det beløb, som du har betalt for de sidste to måneder inden det øjeblik, hvor hændelsen indtraf.

7.3. Cv-maker.dk er udtrykkeligt ikke ansvarlig for indirekte skader, følgetab, tab af fortjeneste, glemte jobmuligheder, mistede besparelser og skader på grund af stagnation af virksomheder.

7.4. I tilfælde af disse er Cv-maker.dk aldrig ansvarlig for at betale erstatning for den skade, du har forårsaget. Dette inkluderer afbrydelser, ikke-fungerende netværk, skader på telekommunikationsinfrastrukturen, strømafbrydelser, indenrigsforstyrrelser, mobilisering, krige, trafikpropper, strejke, udelukkelse, forstyrrelser i virksomheden, stagnation i forsyning, brand og oversvømmelser.

Artikel 8: Varighed og annullering af abonnement

8.1. Denne aftale og dit abonnement begynder, så snart du begynder at bruge tjenesten, som nævnt i artikel 1, hvor du kan læse mere om betingelserne for brug af tjenesten for første gang.

8.2. Du kan når som helst annullere dit abonnement via din konto eller gennem vores kundeservice. For at undgå fornyelse af dit nuværende abonnement skal du aktivt annullere dit medlemskab inden datoen for fornyelse for den nye periode.

8.3. Ved annullering af abonnementet returneres forudbetalte midler aldrig.

8.4. De oplysninger, du har gemt gennem tjenesten, vil blive slettet 18 måneder efter, at du sidst brugte vores service. Cv-maker.dk informerer dig via den specificerede e-mail-adresse, som vi har gemt i vores system, før vi sletter informationen. Bemærk dog, at vi ikke er forpligtet til at gøre det. Indtil øjeblikket, hvor dine oplysninger slettes, har du muligheden for at bruge oplysningerne ved at indgå en kontrakt med CVmaker igen.

Artikel 9: Ændringer i priser og betingelser

9.1. Cv-maker.dk kan justere vilkår og priser med øjeblikkelig virkning.

9.2. Cv-maker.dk vil underrette dig om ændringer eller tilføjelser, der er foretaget mindst tredive dage før ikrafttrædelsen af vores websted, så du kan tage hensyn til og tage en stilling til dem i god tid.

9.3. Hvis du ikke ønsker at acceptere disse ændringer, kan du annullere aftalen, indtil den træder i kraft. Brug af tjenesten efter gyldighedsdatoen regnes som accept af de ændrede eller supplerende vilkår.

Artikel 10: Andre bestemmelser

10.1. Hollandsk lov gælder for denne aftale.

10.2. I det omfang lovene ikke bestemmer andet, vil alle tvister vedrørende Cv-maker.dk blive forelagt den nederlandske domstol for det specifikke distrikt, hvor Cv-maker.dk er beliggende.

10.3. Hvis en regulering eller bestemmelse af disse brugsbetingelser kræver, at en meddelelse "skrives", følges den også, hvis beskeden leveres via e-mail eller kommunikation via Cv-maker.dk, forudsat at det er tilstrækkeligt fastlagt, at beskeden faktisk kommer fra den angivne afsender og at indholdet og integriteten af meddelelsen ikke påvirkes.

10.4. Cv-maker.dk har ret til at overføre sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen såvel som de personoplysninger, der behandles til en tredjepart, som Cv-maker.dk eller den relevante forretningsdrift overtager.

Artikel 11: Kontakt

Hvis du har spørgsmål, forslag eller kommentarer til disse betingelser, bedes du kontakte os med vores kontaktformular.

Mere end 112.872 brugere har allerede oprettet deres CV

Med CVmaker kan du nemt og hurtigt oprette et iøjnefaldende og professionelt CV på kun 15 minutter.

Opret dit CV

Du har 65% større chance for at få et job.