Sådan skriver man en opsigelse

Hvad er en opsigelse?

På et eller andet tidspunkt vil du givetvis stå i en situation, hvor du skal opsige dit job af den ene eller anden årsag. Før du kaster dig ud i at skrive en opsigelse, er der dog flere anbefalinger til både opsigelsens indhold, og hvordan du håndterer selve opsigelsen.

Opret dit professionelle CV nu

En opsigelse er det varsel, der gives, forud for ophøret af et arbejdsforhold mellem en ansat og en arbejdsgiver. Længden på varslet er fastsat i ansættelseskontrakten, og længden afhænger bl.a. af, om du er timelønnet, fastansat, ancinnetet, overenskomst mv. Både arbejdsgiveren og den ansatte kan opsige arbejdsforholdet, men i denne artikel beskæftiger vi os med, at det er dig som den ansatte, der opsiger dit arbejde.

Du kan både opsige dit job mundtligt og skriftligt, men vi anbefaler, at du laver en skriftlig opsigelse, så du har dokumentation for opsigelsen, hvis du skulle få brug for den senere hen.

Vi anbefaler også, at du forud for opsigelsen tager en snak med din nærmeste leder om, at du planlægger at sige op, så det ikke kommer bag på dem. Det giver også din arbejdsgiver mulighed for at finde en afløser, der eventuelt kan ansættes i tide til, at du kan lære vedkommende op i dine arbejdsopgaver.

Du kan enten indlevere din opsigelse personligt eller fremsende den med post eller e-mail. Hvis du vælger at sende dit opsigelsesbrev med posten, skal du sørge for, at du sender opsigelsesbrevet rekommenderet, så du har en kvittering for afsendelse. Hvis du sender den med e-mail, skal du beholde en kopi af e-mailen med opsigelsen. Hvis du derimod afleverer din opsigelse personligt, skal du bede om at få en kopi, som modtageren daterer og underskriver, så du har dokumentation for, at den er modtaget.

Når du siger din stilling op, anbefaler vi, at du sørger for, at du forlader virksomheden på god fod med dine kolleger. Du skal for alt i verden undlade at sige op i vrede og smække med døren. Du ved aldrig, hvem dine tidligere kolleger kender, eller om en fremtidig arbejdsgiver uden dit viden vil kontakte din tidligere virksomhed for at få en reference. Det er også muligt, du bliver nødt til at kontakte din tidligere arbejdsplads f.eks. i forbindelse med feriepenge.

Tjekliste til en formel opsigelse

Før du går i gang med at skrive en opsigelse, skal du undersøge din ansættelseskontrakt, så du ved, hvor langt tids varsel du har. Opsigelsesvarslet er typisk én måned, men hvis du f.eks. er ansat under funktionærloven, afhænger opsigelsesvarslet af, hvor længe du har været ansat.

Opsigelsen finder sted ved udløbet af en kalendermåned, dvs. den sidste dag i måneden. Du skal sikre dig, at der er en hel måned fra din opsigelsesdato til din fratrædelsesdato.

 • Undersøg, hvor langt dit opsigelsesvarsel er.
 • Tag en snak med din nærmeste leder om, at du planlægger at sige op, før du afleverer din opsigelse.
 • Datér din opsigelse.
 • Husk virksomhedens navn, adresse, postnummer og by.
 • Skriv navnet på den person (typisk din nærmeste leder), som opsigelsen er stilet til.
 • Skriv ”Opsigelse” som overskrift.
 • Angiv den dato, du fratræder (typisk ved udløbet af en kalendermåned).
 • Skriv gerne, at du vil være behjælpelig med at afslutte dine opgaver, før du fratræder og eventuelt oplære den nye person i stillingen.
 • Underskriv opsigelsen.
 • Angiv dine kontaktoplysninger (fulde navn, adresse, telefon, e-mail) enten under din underskrift eller i brevhovedet.
 • Send opsigelsesbrevet med rekommenderet post, hvis du sender opsigelsen med posten.
 • Få en kopi med dato og undeskrift for modtagelse, hvis du afleverer din opsigelse personligt.
 • Opsigelsesbrevet må ikke overskride én A4-side. Typisk fylder det ikke mere end en halv side.
 • Hvis du afleverer opsigelsen personligt eller sender den med e-mail, skal det være indenfor normal arbejdstid.
 • Husk at beholde en kopi af opsigelsen.
 • Undlad at sige op i vrede og smække med døren.

Hvorfor er en opsigelse nødvendig?

Ansættelseskontrakten er en bindende aftale mellem dig og arbejdsgiver. Den angiver vilkårene for din ansættelse samt dit opsigelsesvarsel. Du er forpligtet til dels at varsle ophøret af din ansættelseskontrakt med en opsigelse, dels at gå på arbejde som normalt i hele opsigelsesperioden dvs. den periode, der er fra du varsler ophøret af din ansættelseskontrakt med en opsigelse til den dag, du fratræder.

Du skal være opmærksom på, at mange overenskomster og også Funktionærloven stiller krav til, at opsigelsen skal være skriftlig. Desuden er den skriftlige opsigelse din dokumentation for, at du har varslet ophøret af din ansættelseskontrakt, hvis der opstår tvivl eller uenighed om f.eks. fratrædelsesdato eller hvor vidt, du formelt set har opsagt din stilling.

Opret dit professionelle CV nu

Eksempel på et opsigelsesbrev

Opsigelsesbrev uden begrundelse

København, d. 27. maj 2023

Frederiksberg Ejendomsmæglere


Gammel Kongevej 57


1800Frederiksberg C

Att. Mathias Nørgaard

Kære Mathias

Jeg opsiger hermed min stilling d.d. som ejendomsmægler ved Centrum Boligformidling til fratræden d. 30. juni 2023.

Venlig hilsen

Kasper Larsen

Nørrebrogade 273, 3.th.


2200 København N


Tlf. 20 43 56 87

Opsigelsesbrev med begrundelse

Biersted, d. 12. juni 2023

Nørresundby Gymnasium

Studievej 14

9400 Nørresundby

Att. Heidi Andersen


Kære Heidi

Jeg opsiger hermed min stilling dags dato som administrativ medarbejder på Nørresundby Gymnasium til fratræden d. 31. juli 2023.

Da min mand og jeg flytter til Odense for at komme tættere på vores aldrende forældre, bliver transporttiden desværre for lang, men det er med tungt hjerte at jeg opsiger min stilling.

Jeg vil gerne sige tak for fem skønne og givende år. Jeg har været utrolig glad for mit arbejde på administrationen, og det har på alle områder været mit ønskejob. Jeg kommer til at savne dagligdagen på administrationen, mine mange gode kolleger og vores elever.

I opsigelsesperioden er jeg gerne behjælpelig med at oplære min afløser, og vise vedkommende godt tilrette i stillingen, så overgangen bliver så smidig som mulig. I er også altid velkomne til at kontakte mig telefonisk, hvis der efter min fratræden er områder, der ikke er fuldt afklarede, eller hvis der opstår spørgsmål.

Mine bedste ønsker om alt godt fremover og igen tak for fem dejlige år.

Mange venlige hilsner

Katrine Mogensen

Højbakkevej 103


9440 AabybroTlf. 97 42 11 29


Strukturen i en opsigelse

Et opsigelsesbrev har en fast struktur med obligatoriske oplysninger. Herunder kan du se, hvordan opsigelsesbrevet er struktureret.

Dato

Du skal starte med at datere opsigelsesbrevet i øverste højre hjørne. Medtag det sted, du befinder dig (f.eks. København), og den dato du skriver opsigelsen. Datoen er vigtig, da du som nævnt ovenfor har et fastsat opsigelsesvarsel. Du skal være opmærksom på, at datoen på brevet ikke nødvendigvis er den dato, opsigelsen modtages, og derfor skal du tage højde for, at opsigelsen er fremme hos modtageren senest den dag, hvor opsigelsesperioden starter.

Modtager

Modtager skrives som virksomhedens navn, adresse og dén person, du sender eller afleverer brevet til.

Overskrift

Overskriften bør være kortfattet. Du kan nøjes med at skrive ”Opsigelse” eller ”Opsigelse af min stilling som (indsæt din stillingsbetegnelse)”. I reglen skrives overskriften med fed skrift.

Opsigelsesbrevet (indhold)

Der er ikke noget krav til indholdet ud over, at du skal skrive, at du opsiger din stilling samt hvilken dag, du fratræder stillingen. Den dato, hvor du fratræder stillingen er typisk den sidste dag i måneden efter endt arbejdsdag. Du kan eventuelt vælge at begrunde din opsigelse (se nedenfor).

Underskrift

Du skal huske at underskrive opsigelsesbrevet. Selv om du underskriver opsigelsesbrevet, skal du også skrive (taste) dit fulde navn, adresse og telefonnummer. Hvis du har et brevhoved, hvor dit navn, adresse og telefonnummer fremgår, behøver du ikke gentage det nederst i opsigelsesbrevet.

Skabelon til en skriftlig opsigelse

Skabelonen til en typisk opsigelse er

 • Brevhoved (hvis du har et)
 • Dato
 • Virksomhed
 • Modtager
 • Overskrift
 • Tekst (dato for opsigelse, opsigelsesvarsel, eventuel begrundelse)
 • Underskrift
 • Kontaktoplysninger (hvis du ikke har et brevhoved)

Brevhoved

Hvis du har et brevhoved, skal dit fulde navn, din adresse, dit telefonnummer og typisk også din e-mailadresse fremgå.

Dato

Datoen skrives typisk med sted efterfulgt af datoen f.eks. ”Odense, d. 1. maj 2023”,

Virksomhed

Navn og adresse på den virksomhed, hvor du siger din stilling op.

Modtager

Modtageren er den person, du stiler opsigelsen til. Det vil typisk være din nærmeste leder. Skriv vedkommendes navn under navnet på virksomheden f.eks.”Att. Jørgen Poulsen”.

Overskrift

Du kan nøjes med at skrive ”Opsigelse” i overskriften eller du kan vælge at skrive ”Opsige af min stilling som (indsæt din stillingsbetegnelse)”. Det er op til dig, hvad du foretrækker.>

Tekst

Teksten er ordlyden af selve opsigelsen. Du kan enten skrive kort og præcist, at du opsiger din stilling eller du kan medtage en begrundelse.

Underskrift

Du skal altid underskrive din opsigelse.

Kontaktoplysninger

Hvis du ikke har et brevhoved, skal du skrive din kontaktoplysninger: dit fulde navn, adresse, telefonnummer og eventuelt også e-mailadresse.

Begrund opsigelsen

Der er mange forskellige årsager til, at man siger sin stilling op. Mange af dem har enkle forklaringer, som du roligt kan være helt åben om. Det kan f.eks. være.

 • Du flytter til en anden landsdel
 • Du går på pension
 • Du går på barsel, men du gerne vil blive hjemme længere væsentligt længere end barselsorloven, f.eks. barnets første to år
 • Du vil gerne flytte tættere på familie f.eks. ældre forældre
 • Du begynder at studere på fuld tid
 • Du vil gerne skifte karriere

Hvis du har været glad for dit arbejde, kan du overveje at medtage en begrundelse for din opsigelse, men det er ikke obligatorisk. Det anbefales at begrundelsen aldrig handler om den virksomhed du forlader, men om hvad du skal i stedet. Det kan f.eks. være, at du flytter til en anden landsdel, eller du vil måske videreuddanne dig eller noget helt tredje, der intet har med din nuværende arbejdsplads at gøre.

Hvis du føler dig dårligt behandlet af din arbejdsplads, eller hvis der har været konflikter eller andre negative omstændigheder, der får dig til at søge væk, skal du undlade at skrive det i en begrundelse for din opsigelse. Som tommelfingerregel skal din opsigelse som minimum være neutral og allerhelst positiv, hvor du afslutter din ansættelse på en god måde. Det er muligt, det ikke er det, du har lyst til at skrive, men husk på, at du muligvis skal bruge en anbefaling, eller at en potential ny arbejdsgiver kan finde på at ringe til din tidligere arbejdsplads for at forhøre sig om dit arbejde og dig som person. Ligesom det var vigtigt at gøre et godt førstehåndsindtryk, da du i sin tid var til samtale om jobbet, er det mindst lige så vigtigt at efterlade et godt indtryk, når du forlader arbejdspladsen.

FAQ

Kan man sige sit job op i en e-mail?

Du kan godt sige op i en e-mail, da e-mailen opfylder kravet om at være skriftlig. Husk at gemme en kopi af e-mailen, så du har dokumentation for din opsigelse.

Kan man skrive sin opsigelse i hånden?

Du kan godt skrive din opsigelse i hånden, men sørg for, at din håndskrift er letlæselig! Hvis din håndskrift ikke er let at læse, er det bedst at skrive den på computer og printe ud. Hvis du ikke har en computer eller laptop, kan du benytte en computer på enten Jobcentret eller biblioteket.

Skal jeg begrunde opsigelsen?

Der er ikke noget juridisk krav om at begrunde en opsigelse. Hvis du f.eks. er utilfreds med jobbet eller arbejdsgiveren, anbefaler vi, at du ikke angiver nogen begrundelse ikke mindst, da du måske skal bruge din chef som reference ved senere jobsøgning, eller hvis du beder om en anbefaling. Hvis du omvendt har været glad for dit arbejde kan du eventuelt overveje at medtage en begrundelse i din opsigelse.

Kan jeg få en anbefaling fra min arbejdsgiver?

Det afhænger fuldstændig af din arbejdsgiver, om de vil give dig en anbefaling. Det er ikke noget, du har krav på uanset, hvem der opsiger ansættelsesforholdet. Hvis virksomheden af princip ikke giver anbefalinger, kan du eventuelt spørge din chef om du må bruge vedkommende som reference ved senere jobsøgning og på dit CV. Dog anbefaler vi, at du kun bruger referencer, hvor du ved med sikkerhed, at de vil omtale dig positivt og rosende.

Konklusion

Når du siger dit job op, skal du bruge en skriftlig opsigelse, så du har dokumentation for, at du har varslet, at din ansættelse ophører. Brug noget tid på at forberede dig, så du siger op på en ordentlig måde (også selv om du eventuelt føler dig dårligt behandlet) og efterlader din arbejdsplads med et godt indtryk af dig. Du ved aldrig, hvornår du får brug for en reference, eller hvilken fremtidig arbejdsgiver, der kan finde på at kontakte din gamle arbejdsplads, når du har været til samtale om et nyt job.

Har du været glad for dit arbejde, kan du vælge at medtage en mere personlig begrundelse og også takke for den tid, du har været ansat, de muligheder arbejdspladsen har givet dig samt hvad du har tilegnet dig i løbet af din ansættelse.

Hvis du har brug for hjælp eller inspiration til at finde et andet job, før du siger op, kan du læse vores blog, der bl.a. har vejledninger til, hvordan du udformer et professionelt CV til brug for din jobsøgning, og hvordan du bruger referencer fra din gamle arbejdsplads på dit CV.

Opret dit professionelle CV nu


Relaterede artikler

Mere end 112.872 brugere har allerede oprettet deres CV

Med CVmaker kan du nemt og hurtigt oprette et iøjnefaldende og professionelt CV på kun 15 minutter.

Opret dit CV

Du har 65% større chance for at få et job.