Sådan opretter man et CV til en læge

CV-skrivning: Hvor skal jeg starte?

Inden du overhovedet går i gang med at skrive dit CV, skal du udarbejde en liste over din uddannelse samt efteruddannelse og kurser, samt de artikler og eventuelle bøger, du har forfattet eller været medforfatter på, og alt andet af relevans for lægegerningen og patientpleje. Det er bedre, at du medtager alt for meget end for lidt. Senere skal råmaterialet bruges til at udarbejde et Master-CV, som du kan læse mere om nedenfor. Desuden skal du stille dig selv en række spørgsmål som f.eks.

Opret dit professionelle CV nu

 • Hvilke mål har jeg for min karriere?
 • Hvad vil jeg gerne specialiseres mig i?
 • Hvilke formelle kvalifikationer kræver stillingen?
 • Hvilke hårde og bløde færdigheder kræver stillingen?
 • Har jeg brug for eventuel videreuddannelse eller kurser?
 • Har jeg tværgående færdigheder fra universitetet eller anden relevant erhvervserfaring?

Det er muligt, du ikke synes, det er helt lige til at besvare alle spørgsmålene, men vend tilbage til dem igen og igen, så du efterhånden får opbygget dit Master-CV. Husk også, at opdatere dig Master-CV, så det hele tiden giver et fyldestgørende billede af alle dine færdigheder og erfaringer.

Master-CV til et læge-CV

Uanset om du søger stilling som læge eller et andet job, skal du altid starte med at skrive et master-CV. Master-CV’et er et mere generelt CV, da det ikke er møntet på en bestemt stilling. Derfor er det også langt mere omfattende, da det medtager alt, hvad der overhovedet kan tænkes at have relevans for de stillinger, du senere hen vil søge.
Et master-CV til en læge indeholder dit/dine højeste uddannelsesniveau(er) indenfor medicin herunder kurser, videreuddannelse, publikationer du har skrevet eller bidraget til, tidligere og nuværende ansættelser samt en udførlig liste over dine hårde og bløde færdigheder.

Jobspecifikt CV for en læge

Når du udarbejder dit jobspecifikke CV, er det helt afgørende, at det er tilpasset det stillingsopslag, du søger på. Du skal også være opmærksom på, at der muligvis anvendes ATS-software (Applicant Tracking System Software) til at screene ansøgninger og CV’er for de nøgleord, der er brugt i stillingsopslaget. Derfor er det særligt vigtigt, at du bruger de specifikke nøgleord fra stillingsopslaget, der beskriver, hvilken kandidat der søges, så din ansøgning ikke frasorteres, før den overhovedet bliver læst.
Desuden skal du tage de relevante oplysninger fra dit master-CV og overføre dem til dit jobspecifikke CV, der så vidt muligt skal være på højst 2 sider.

Eksempel på et læge-CV

Herunder kan du se et eksempel på et læge-CV for Hanne Ravn, en fiktiv læge med særlig interesse i forebyggelse af diabetes 2. Den valgte skabelon er Berkeley-skabelonen, der har en smule farve.

Eksempel på et læge-CV

Download dette eksempel - CV for læge

Hvad skal medtages på et læge-CV?

Dit læge-CV sammenfattes af forskellige afsnit, hvor du oplyser om din baggrund, din uddannelse og videreuddannelse, dine kvalifikationer, din erfaring mv. Særligt for læge-CV’et skal du medtage eventuel forskning samt publikationer, du har forfattet eller været medforfatter på.

 • Kontaktoplysninger
 • Personlig profil
 • Erhvervserfaring i omvendt kronologisk rækkefølge
 • Uddannelse(r)
 • Kurser
 • Forskning
 • Publikationer

Hvis der er overskydende plads på CV’et kan du også overveje at medtage interesser, sprog, tillidshverv mv.

Personlig profil på et læge-CV

Den personlige profil står øverst på CV’et, og det er din chance for kort at præsentere dig selv på 5-6 linjer allerede inden, du kommer til samtale på en stilling. Dermed kan den ansættelsesansvarlige få et hurtigt indtryk af, hvem du er som person, hvor i livet du befinder dig rent karrieremæssigt, og hvilke ønsker du eventuelt har til din fremtidige ansættelse.

Du skal bruge de få sætninger, du har til rådighed med omtanke, så en kommende arbejdsgiver hurtigt får overblik over, hvilken erfaring du har, hvad du kan bidrage med, hvilke mål du har for din karriere og dit speciale og hvad din nuværende jobsituation er. Sørg for, at den personlige profil er personlig, så den giver et realistisk indtryk af, hvem du er. Hvis din profil er for generel, er den sværere at huske, og du mister en ellers værdifuld mulighed for at skille dig ud fra mængden af ansøgere.

Hvilke færdigheder skal medtages på et læge-CV?

De hårde færdigheder indenfor medicin skal naturligvis medtages i den udstrækning, de er relevante for den stilling du søger, men hvis du f.eks. har meget patientkontakt eller mange administrative opgaver, kan du overveje at medtage de mest relevante færdigheder for disse områder som f.eks. at du er god til på empatisk vis at håndtere svære samtaler samt IT-færdigheder. Det kan også være, at du som læge har en særlig interesse i at motivere patienter til en sundere livsstil med mere motion og sundere mad, hvor kostvejledning og motivering er to af dine stærke færdigheder, der kan skrives i afsnittet om færdigheder.

Erhvervserfaring på et læge-CV

Når du udarbejder dit læge-CV, skal du kun medtage relevant erhvervserfaring. Du har muligvis haft studiejobs, der intet havde med medicinstudiet at gøre, men medmindre der er relevante eller overførbare færdigheder, skal du udelade dem og i stedet koncentrere dig om de ansættelser, du har haft, indenfor sundhedssektoren. Husk, at erhvervserfaringen skrives i omvent kronologisk rækkefølge, hvor den seneste ansættelse står øverst og den første ansættelse nederst.

Du skal være opmærksom på, at du skal medbringe dokumentation, når du indkaldes til samtale som f.eks. operationsskema for hver ansættelse og oversigt over det samlede antal operationer. Dokumentationen skal typisk være attesteret af den uddannelsesanvarlige overlæge eller ledende overlæge samt dig selv som ansøger.

Eksempler på erfaring på et læge-CV

Herunder ser du et par eksempler fra afsnittet om erfaringer i læge-CV’et.

Eksempler på erfaring på et læge-CV

Yderligere erfaring på et læge-CV

Der er stort set altid særlige, selvstændige afsnit på et læge-CV, der omhandler dels de publikationer, du selv har forfattet eller er medforfatter på samt den forskning, du har udført.

Endvidere kan der være et selvstændigt afsnit med relevante kurser, du har taget sideløbende med eller efter endt uddannelse.

Udannelsesafsnittet på et læge-CV

Når du skriver uddannelsesafsnittet på dit læge-CV, skal du som minimum medtage dit højeste uddannelsesniveau, men du kan vælge at medtage både din BSc, din Cand.med. samt eventuel Ph.D. For hver del skal du anføre universitet og studieperiode. Endvidere kan du medtage hospitaler, afdelinger og de lægehuse, hvor du har været under uddannelse.

Vælg den bedste skabelon til et læge-CV

Vi foreslår, at du vælger en forholdsvis enkel skabelon til dit CV, der ikke har meget andet fyld, der tager pladsen, da et læge-CV kan være længere end andre. Du kan f.eks. vælge Berkely-skabelonen eller Princeton-skabelonen, der begge har en smule farve uden at tage plads fra selve CV’et. Når du bruger en af vores skabeloner, er du sikret, at dit CV fremstår professionelt, overskueligt og indbydende.

Hovedpunkterne

Vi er nået til afslutningen på denne artikel, men lad os lige opsummere de væsentligste punkter fra artiklen:

 • Opret et Master-CV og husk at opdatere det med jævne mellemrum
 • Sørg for at målrette dit jobspecifikke CV til det enkelte stillingsopslag
 • Brug tid på at skrive en god personlig profil
 • Udvælg de hårde og bløde færdigheder, der er vigtigst for stillingen, og tag dem med på CV-et
 • Udarbejd et professionelt CV, du kan vedlægge din ansøgning
 • Sørg for at have dokumentation for al din erfaring
 • Vælg den skabelon, der passer bedst afhængigt af, hvor meget overskydende plads du eventuelt har tilbage, når du har udarbejdet CV'et

Og så vil vi gerne ønske dig held og lykke med jobsøgningen.
Hvis du har brug for hjælp undervejs, kan du overveje, om du vil gøre brug af vores CV-service.

Opret dit professionelle CV nu

Relaterede artikler

Mere end 112.872 brugere har allerede oprettet deres CV

Med CVmaker kan du nemt og hurtigt oprette et iøjnefaldende og professionelt CV på kun 15 minutter.

Opret dit CV

Du har 65% større chance for at få et job.